ارسال رزومه وفاچوب

فرم ارسال رزومه

نام و نام خانوادگی**
ورودی نامعتبر

رشته تحصیلی**
ورودی نامعتبر

ایمیل**
ورودی نامعتبر

تلفن همراه**
ورودی نامعتبر

میزان آشنایی با زبان انگلیسی**
لطفا یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید.

عنوان شغلی**
ورودی نامعتبر

آخرین مدرک تحصیلی
ورودی نامعتبر

جنسیت**
لطفا یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید.

سن**
ورودی نامعتبر

الصاق فایل رزومه**
ورودی نامعتبر

فایل رزومه شما باید یا به صورت word و یا به صورت فایل pdf باشد و سا فایل jpg

کد امنیتی را که در تصویر می بینید وارد کنید.**
کد امنیتی را که در تصویر می بینید وارد کنید.
ورودی نامعتبر